INFORMACJE KONTAKTOWE

Imię *

Nawisko *

Nazwa firmy *

Email *

Numer telefonu *

Value Builder Score *

Odpowiedz na następujące pytania:

1. Jak jednym zdaniem opisałbyś swoją firmę twojemu znajomemu? (tj. co robi Twoja firma?) *

2. Czy mógłbyś powiedzieć, że Twoja branża jest: *

3. Który z poniższych opisów najlepiej opisuje Twoją firmę w oczach Twoich klientów: *

4.Jaki jest Twój udział w rynku produktów / usług, które sprzedajesz? *

5. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje Twoje osobiste relacje z klientami Twojej firmy? *

6. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje typowy poziom obsługi, który oferujecie swoim klientom? *

7. Proszę oszacować procent klientów, którzy są BARDZO ZADOWOLENI z usług/produktów, które oferuje Państwa firma: *

8. Jak często, jeśli w ogóle, Twoi obecni klienci polecają Twoją firmę swoim znajomym i innymi firmom: *

9. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, jaki odsetek Państwa klientów skarżył się na piśmie (np. e-mail, list, zgłoszenie na Państwa stronę internetową)? *

10. Który z poniższych opisów najlepiej opisuje Twój model biznesowy? *

11. W jaki sposób otrzymujesz zapłatę od swoich klientów? *

12. Jaki procent całkowitych przychodów reprezentował twój największy klient w zeszłym roku? *

13. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje potencjalny wpływ utraty największego klienta. Czy Twój biznes: *

14. Jaki procent sprzedaży/dochodów (tj. obrotów) jest *

15. Jaki procent przychodów Twojej firmy (tj. sprzedaż/obrót) jest realizowany osobiście przez Ciebie lub Twoich wspólników? *

16. Proszę pomyśleć o osobie, która wnosi największy wkład w każdy z poniższych obszarów działalności firmy. Jak łatwo lub trudno byłoby je wymienić? W sekcjach a) i b), jeśli ta osoba jesteś TY, wybierz NIEMOŻLIWE: *

a) Sprzedaż i marketing *

b) Projektowanie, produkcja i dostawa produktów/usług *

c) Dostawca zewnętrzny. Jak łatwo lub trudno byłoby wymienić najważniejszego dostawcę? *

17. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewasz się, że Twoje przychody (tj. sprzedaż/obrót): *

18. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje możliwość zwiększenia sprzedaży Państwa firmy dla istniejących klientów? *

19. Jeśli klienci ,,staneliby pod drzwiami'', aby kupić, czy jesteś w stanie dostarczyć 5 razy więcej od aktualnego wolumenu tego, co sprzedajesz: *

20. Czy replikacja firm jest możliwa w innej lokalizacji / obszarze geograficznym? *

21. Jak wyglądałaby Twoja firma, gdybyś był nieobecny w pracy przez 3 miesiące i niezdolny do pracy? Firma: *

22. Gdybyś mógł osiągnąć tylko jeden z następujących celów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jakie to byłoby? *

23. Do kogo najprawdopodobniej zwróciłbyś się o poradę w sprawie budowania wartości Twojej firmy? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) *

24. Która z poniższych definicji najlepiej opisuje Twoją definicję kogoś, kto jest bogaty? *

25. Które z poniższych zdań opisuje Twój największy lęk, jeśli chodzi o sprzedaż firmy? *

26. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje Twój długoterminowy cel dla Twojej firmy? Planuję: *

27. Który z poniższych opisów najlepiej ukazuje to, czego szukasz u doradcy? *

28. Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje Twój zespół kierowniczy? *

29. Jaka była Twoja marża zysku brutto (zysk przed opodatkowaniem/przychody) w ostatnim zakończonym roku finansowym? *

30. Jakie były roczne przychody Państwa firmy w PLN w zeszłym roku? *

31. Porównując ostatnio ukończony rok finansowy z rokiem poprzednim, czy Twoje przychody (tj. sprzedaż/obrót): *

32. Który z poniższych opisów najlepiej relacjonuje Twoje podejście do prowadzenia dokumentacji finansowej? *

33. Jaka jest Twoja marża ze sprzedaży? *

34. Proszę wybrać, które z poniższych zestawień najlepiej opisuje Twoje potrzeby gotówkowe: *

35. Proszę oszacować swój wpływ poprzez obliczenie całkowitej liczby osób, które zdecydowały się na otrzymywanie informacji od Ciebie i/lub Twojej firmy w formie rejestracji na Twoją stronę internetową (np. biuletyn informacyjny, lista mailingowa lub blog), Twittera *

36. Proszę oszacować zysk (lub stratę) przed opodatkowaniem w ciągu ostatnich trzech lat. *

37. Zysk przed opodatkowaniem w ubiegłym roku *

38. Zysk przed opodatkowaniem 2 lata temu *

39. Zysk przed opodatkowaniem 3 lata temu *

40. Czy otrzymałeś pisemną ofertę (list intencyjny, wyrażenie zainteresowania) na zakup firmy w ciągu ostatniego roku? *

41. Jaką wielokrotność Twoich EBIT reprezentowała oferta?

42. Który z poniższych opisów najlepiej opisuje Twoją branżę? *

43. W którym roku rozpocząłeś/aś swoją działalność? *

44. Ile lat planuje Pan/Pani kontynuować działalność gospodarczą? *

45. Proszę podać rok urodzenia? *

Zgadzam się na przetwarzanie odpowiedzi w kwestionariuszu do obliczenia mojego Value Builder Score. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem kwestionariusza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowy jest nazwa firmyy z pełnym adresem. Wyślij